Alex Andersen Ølund A/S

Odense

Vores afdeling i Odense i korte træk:
Hvad:

Fra Odense dækkes alt eksport fra og import til Vesteuropa, Norden og Danmark.

Vi tilbyder stort set alle logistikydelser fra Odense:

  • Containeradministration
  • Grovsortering
  • Lagerstyring
  • Pakning (ind/ud)
  • Varemodtagelse
Hvor:

Siden 2019 har det nye domicil ligget på Logistikvej i Odense S – tæt på motorvejen, hvor vi råder over ca. 195.000 m² jord fordelt på:

  • 30.000 m² terminal
  • 4800 m² kontorer
  • 3000 m² værksted og vaskehaller
  • 800 m² chaufførhotel
Hvordan:

I Odense har vi et varierende antal lastbiler, da vi af hensyn til opgavetyper, volumen og service på biler flytter dem imellem vores 7 afdelinger i Danmark.

Vores hoveddomicil beskæftiger et svingende antal medarbejder, da vi i travle perioder f.eks. har mange vikarer ansat.

Nogle af vores medarbejdere arbejder i vores køleafd., Alex Andersen Cool Logistics A/S, som også er placeret i Odense. Herfra håndterer vi kølevarer, som f.eks. frugt og grønt.