HR

Alex Andersens personalepolitik tager sit udgangspunkt i Alex Andersens værdier. Det overordnede mål er at bidrage til, at medarbejdere, kunder og leverandører oplever ét Alex Andersen. Vi er en nyskabende virksomhed, hvor vi står sammen om at nå vores mål og at udbygge vores position som markedsleder inden for vores forretningsområde. Vi lægger vægt på personligt engagement, selvstændigt initiativ, ansvar og videndeling.

 
Samarbejdet i Alex Andersen bygger på gensidig respekt mellem medarbejdere og ledere. Alex Andersen ønsker, at medarbejdere og ledere bidrager til at skabe en god ånd og tone i virksomheden.

 

Efteruddannelse er et nødvendigt supplement til den faglige og personlige udvikling, der finder sted i det daglige arbejde.

Det er hensigten at fremme en virksomhedskultur i Alex Andersen, hvor medarbejderne trives. Dette betyder, at det forventes, at ledelse og medarbejdere udviser omsorg for hinanden som individer. Herunder tilstræbes et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, ligesom der gøres en aktiv indsats for fremme af sundhed og forebyggelse af sygefravær.

 

Ved ansættelse af nye medarbejdere satses på rekruttering af personer, der har de rigtige og relevante kvalifikationer. Hvis det er muligt, sørger vi for at finde medarbejdere med erfaring fra tilsvarende job.

 

Nuværende medarbejdere, der matcher jobprofilen i de ledige stillinger samt har den rette indstilling, kan søge de ledige stillinger. De er så garanteret en ansættelsessamtale om besættelsen af den ledige stilling.


                         Med venlig hilsen


 

                         Jens Hansen

                         Personalechef


                         jens@alex-andersen.dk