Sikkerhedsorganisationen

Alex Andersen har, som arbejdsmiljøloven foreskriver, opbygget en sikkerhedsorganisation.

 

Det er firmaets politik, at alle ansatte overholder de love og regler, der er på sikkerhedsområdet, så arbejdsskader undgås.

 

Ved transport af farligt gods er det firmaets politik at følge regler og lovgivning. Derfor skal alle medarbejdere sikre, der kun køres med farlig gods, når afsender vedlægger de lovpligtige papirer og mængden ikke overstiger den tilladte. Ved større mængder har vi specielt indrettede biler og uddannede chauffører, som udfører transporten.

 

Det er Alex Andersens politik løbende at uddanne medarbejderne, så de har de certifikater, der er nødvendige for at leve op til lovgivningens krav på miljø- og sikkerhedsområdet.

 

Hvis du ønsker at vide, hvordan Arbejdstilsynets smileyordning virker, samt se Alex Andersens bedømmelse, kan du klikke på dette link: http://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn/smiley/visning-gron-smiley
 

 
 

Sikkerhedsorganisation Alex Andersen Ølund A/S