Personlige oplysninger

De personlige oplysninger, vi indsamler

Vi indsamler oplysninger, der kan identificere dig personligt, når det er frivilligt accepteret af dig. Disse personligt identificerbare oplysninger kan omfatte dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse. Ved besvarelse/afsendelse af mail til en af vores medarbejdere acceptere du samtidig at vi opbevarer disse oplysninger til brug for fremtidig korrespondance.

Videregivelse af dine personlige oplysninger

 

Vi deler muligvis dine personlige oplysninger med tjenesteudbydere, der hjælper os med at levere de oplysninger og/eller ydelser, som vi leverer til dig. Vi deler muligvis også dine personlige oplysninger inden for Alex-Andersen-koncernen, som kan være placeret i andre lande, hvor lovgivningen om datafortrolighed muligvis ikke svarer til dem, der gælder i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I forbindelse med salg af et eller flere af vores mærker eller en del af vores virksomhed til et andet selskab, forbeholder vi os retten til at overføre dine personlige oplysninger til en ny ejer. I alle disse tilfælde vil vi dog træffe rimelige foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger. Vi deler kun dine oplysninger under vilkår og betingelser, som kræver, at modtagerne skal beskytte fortroligheden og sikkerheden af dine personlige oplysninger.

Bortset fra som beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller som krævet i lovgivningen, deler vi ikke dine personlige oplysninger med nogen tredjepart, medmindre vi har dit samtykke, eller du blev underrettet om denne praksis, da vi første gang indsamlede dine personlige oplysninger.

Ikke-personlige oplysninger

 

Hvis du sender ikke-personlige oplysninger, meddelelser og materiale til Alex Andersen, sker det på et ikke-fortroligt grundlag. Vi kan bruge alle sådanne oplysninger frit og til et hvilket som helst formål. Specifikt er vi frit stillet til at bruge alle ideer, koncepter, knowhow og teknikker, der er indeholdt i sådanne oplysninger, til ethvert formål, herunder udvikling, produktion eller markedsføring af produkter. Alle oplysninger, du sender til os, skal være sandfærdige, og må ikke krænke andres rettigheder og skal være lovlige.

Sikkerhed

 

Vi opretholder fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine personlige oplysninger mod uønsket, uautoriseret eller ulovlig adgang, uautoriseret kopiering, brug, behandling, offentliggørelse, ændring, overførsel, tab eller ødelæggelse. Vi har udviklet sikkerhedspolitikker til at sikre integriteten af de data, vi har indsamlet om dig, og vi begrænser adgangen til disse oplysninger. Vores servere anvender endvidere en høj grad af sikkerhed, og vi overvåger vores serversikkerhed regelmæssigt for at forhindre brud på sikkerheden.

 

Adgang til dine oplysninger og korrektion

 

Du har ret til at anmode om en kopi af de oplysninger, vi har om dig. For at få en kopi af disse personlige oplysninger skal du sende en e-mail til info@alex-andersen.com, eller skrive til os på Alex Andersen Ølund A/S , Holkebjergvej 54, 5250 Odense Sv. Vi kan opkræve et mindre gebyr for denne service.

Vi vil gerne sørge for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige og opdaterede. Du kan bede os om at rette eller slette oplysninger, som du mener, er forkerte.

Ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi kan ændre denne politik når som helst efter vores eget skøn, og alle ændringer træder i kraft øjeblikkeligt ved vores offentliggørelse af ændringerne.

Sådan kontakter du os

For yderligere oplysninger om vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger bedes du kontakte: Alex Andersen Ølund A/S, Logistikvej 25A, 5250 Odense Sv