Indtrans

Fra gartner til terminal
Indtrans er en betegnelse for den første transport, de grønne produkter kommer ud på. De fleste gartnere er centreret omkring Alex Andersen Ølund A/S' tre danske afdelinger. Fra gartnerierne skal der dagligt køres varer til de forskellige eksportfirmaer og grossister samt til vores terminaler for videre transport. Denne form for fast, daglig transport kaldes Indtrans.


Indtrans er en betydelig del af de lokale aktiviteter. Kunderne kan bestille blomster om eftermiddagen og modtage de ønskede varer næste dag inden kl. 10.

Deadlines

For at kunne planlægge transporterne optimalt er det nødvendigt, at deadlines overholdes.

Dækningsområde
Afhængigt af beliggenhed kan der afhentes varer i gartneriet fra én til fire gange om dagen. 
Hvorvidt et gartneri ligger i et område, hvor denne transportform benyttes og med hvilken frekvens, der afhentes varer, afgøres i hvert enkelt tilfælde.

Bookning af transport
Al tilmeding af transport til vores indtransafdeling skal ske via vores webbooking side under menufeltet til tilmelding af indtrans